ارتباط با ما

 آدرس:

آذربایجان شرقی -شهرستان اهر- کیلومتر 2جاده اهر-تبریز، روبروی پلیس راه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، دفتر باشگاه پژوهشگران جوان

تلفکس:

2235432-0426

ایمیل:

info@yrc-ahar.ir

ارتباط مستقیم با ریاست باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر