متن خبر

 
برگزاري كلاسهاي نجوم

به اطلاع كليه دانشجويان ثبت نام كننده در دوره نجوم مي رساند اولين جلسه اين دوره در مورخه 21/09/89 راس ساعت 12 در كلاس 213 ساختمان فني و مهندسي برگزار خواهد شد.

     

خروج