متن خبر

 
كسب مقام برتر نهمين جشنواره دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان آذربايجان شرقي توسط آقاي ستار خليلي

آقاي ستار خليلي عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در نهمين جشنواره دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان آذربايجان شرقي موفق به كسب مقام برتر اين جشنواره گرديد.

     

خروج