متن خبر

 
تاريخ برگزاري امتحان دوره آموزشي PLC

به اطلاع شركت كنندگان در دوره آموزشي PLC مي رساند امتحان هر دو كلاس، روز سه شنبه مورخه 19/11/89 ساعت 11 برگزار خواهد شد.

     

خروج