متن خبر

 
چاپ كتاب توسط آقاي مرتضي سليماني اقدم از اعضاي باشگاه واحد اهر

كتاب "عمل اتيلن در گياهان" توسط آقاي مرتضي سليماني اقدم از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر ترجمه و به چاپ رسيد.

     

خروج