متن خبر

 
جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامي

با توجه به درخشش اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی و پژوهشی در عرصه های مختلف علمی داخلی و خارجی و نظر به اهمیت و ترویج فرهنگ پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد به منظور ترویج، گسترش فرهنگ خلاقیت و نوآوری، شناسایی، تشویق و ایجاد انگیزه در پژوهشگران و فرهیختگان، ارتقاء سطح مهارت های فن آفرینان و همچنین به جهت تقویت انگیزه علمی و پژوهشی و آگاهی جامعه از فعالیت جوانان پژوهشگر، مخترعین و نوآوران خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی جشنواره ای را با عنوان "جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری" از بین اساتید، دانشجویان و دانش آموزان در حال تحصیل و فارع التحصیل خود درسه شاخه هیات علمی، دانشجویی و دانش آموزی بصورت ملی و در دو بخش اصلی و ویژه و با همكاري باشگاه پژوهشگران جوان، سازمان سما، مركز علوم و فناوريهاي پيشرفته دانشگاه و كميته ملي روبوكاپ برگزار نماید. جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.iauf.iau.ir مراجعه نمائيد.

     

خروج