متن خبر

 
پنجمين جشنواره بين المللي فارابي

به اطلاع مي رساند پنجمين جشنواره بين اللملي فارابي، ويژه تحقيقات علوم انساني و اسلامي، آبان ماه 1390 برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به شركت در اين جشنواره مي‌توانند طي زمان مقرر با مراجعه به پايگاه اينترنتي جشنواره نسبت به دريافت و تكميل كاربرگ‌هاي مربوط اقدام و اثر خود را به همراه ساير مدارك به صورت پستي به نشانی دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند. مهلت ارسال آثار پژوهشي پايان ارديبهشت 1390 مي باشد. **نشاني دبيرخانه: تهران، پاسداران، خيابان شهيد مؤمن نژاد (گلستان اول)، شماره 124، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، دبيرخانه جشنواره بين‌المللي فارابي، صندوق پستي: 119-16465 **تلفن: 22767487- 22767485 **فاكس: 22767490 **پايگاه اينترنتي: www.farabiaward.ir **پست الكترونيكي: info@farabiaward.ir

     

خروج