متن خبر

 
برگزاري مسابقه رباتيك در بخش رباتهاي شيميايي توسط باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر

به همت باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر اولين دوره مسابقات رباتيك دانشجويي در بخش رباتهاي شيميايي (بصورت پوستر و عملي) روز سه شنبه مورخه 17/12/89 در سالن تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر برگزار گرديد. در اين مسابقه تيم هاي Vezo ، Penta و Saba بترتيب به عنوان مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.

     

خروج