متن خبر

 
تغییر مکان دفتر باشگاه

به اطلاع کلیه اعضای محترم باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر می رساند که دفتر باشگاه به اتاق 111 کتابخانه مرکزی انتقال یافته است.

     

خروج