متن خبر

 
نحوه صحيح درج نام باشگاه پژوهشگران جوان در مقالات اعضاي باشگاه

به اطلاع كليه اعضاي باشگاه مي رساند بر اساس بخشنامه صادره، در مقالات ارائه شده توسط اعضا، نام باشگاه پژوهشگران جوان و دانشگاه آزاد اسلامي مي بايست بطور صحيح و بدون هيچ تغيير شكلي بصورت هاي زير آورده شود. در مقالات انگليسي بصورت: Young Researchers Club,Ahar Branch,Islamic Azad University,Ahar,Iran و در مقالات فارسي بصورت : دانشگاه آزاد اسلامي،واحد اهر،باشگاه پژوهشگران جوان،اهر،ايران . شايان توجه است كه فقط مقالاتي (مقالات چاپ شده از اول سپتامبر 2010 و اول مهر 1389) مشمول تشويق مي گردند كه نشاني باشگاه و دانشگاه را به صورت صحيح درج نمايند.

     

خروج