متن خبر

 
چاپ دو مقاله علمي پژوهشي توسط اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر

دو مقاله علمي پژوهشي توسط اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به چاپ رسيد. مقاله آقاي دكتر بهبود جعفري با عنوان "مطالعه اثرات تسكيني، پيش بيهوشي و ضد اضطرابي عصاره گياه اسطوخودوس در مقايسه با ديازپام در موش صحرايي" در مجله علمي پژوهشي دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز و مقاله سركار خانم فرشته گلپرور با عنوان "اثربخشي آموزش خودنظارتي توجه به عملكرد حل مسئله رياضي دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي دچار ناتواني رياضي" در فصلنامه علمي پژوهشي روان شناسي كاربردي گروه روان شناسي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي. اين دو مقاله همچنين در پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC) نيز نمايه شده اند.

     

خروج