متن خبر

 
سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

به اطلاع علاقمندان شركت در جشنواره جوان خوارزمي مي رساند، دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي اقدام به برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی مي نمايد. علاقمندان مي‌توانند با مطالعه راهنماي جشنواره نسبت به ثبت نام الكترونيكي تا پايان خرداد ماه 1390 اقدام نمايند. www.khwarizmi.ir/young

     

خروج