متن خبر

 
همايش بين المللي آموزش علوم رفتاري با تاكيد بر جهان اسلام

انجمن مطالعات برنامه ريزي درسي ايران با همكاري دفتر آيسيسكو، "همايش بين المللي آموزش علوم رفتاري با تاكيد بر جهان اسلام" را برگزار خواهد كرد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت جشنواره به آدرس www.icste.ir مراجعه نماييد.

     

خروج