متن خبر

 
چاپ مقاله سركار خانم پريسا لطفي از اعضاي باشگاه پ‍ژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در مجله ISI

مقاله سركار خانم پريسا لطفي عضو فعال باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد واحد اهر در مجله ISIي IET Microwaves, Antennas & Propagation به چاپ رسيد. عنوان مقاله ايشان، Design of an ultra-wideband monopole antenna with WiMAX, C and wireless local area network band notches مي باشد.

     

خروج