متن خبر

 
پنجمين دوره مسابقات ملي بتن سبك

به اطلاع مي رساند مرحله اول پنجمين دوره مسابقات ملي بتن سبك توسط انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران و با نشاركت دانشگاه صنعتي اميركبير، 17 آبان ماه 1390 در محل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. آخرين مهلت ثبت نام، 10 مهرماه 1390 تعيين گرديده است. اطلاعات تكميلي در پايگاه اطلاع رساني www.LWCONCRETE.ir . شماره تلفن هاي دبيرخانه مسابقات: 021-66498090 و 021-61112236

     

خروج