متن خبر

 
راه اندازي بخش پرسش هاي متداول در سايت باشگاه پژوهشگران جوان

به منظور آشنايي بيشتر با فعاليت هاي باشگاه پژوهشگران جوان و كاهش پرسش هاي تكراري كه از سوي اعضاي باشگاه مطرح بود و همچنين سرعت بخشيدن در انجام امور، به تفكيك فعاليت هاي باشگاه، بخش ويژه اي با عنوان "پرسشهاي متداول" در سايت باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي (به نشاني www.bpj.ir ) راه اندازي شد. اعضاي محترم باشگاه مي توانند جواب سئوالات احتمالي خود در مورد شرايط عضويت در استعدادهاي درخشان باشگاه، همايش ها، طرح هاي پژوهشي، فعاليت هاي فرهنگي باشگاه، سيستم مكانيزه و ... را از اين بخش دريافت نمايند.

     

خروج