متن خبر

 
چاپ مقاله علمي- پژوهشي (ISC) مشترك توسط آقايان عباس محمودي و محمدرضا موقر قره باغ

مقاله علمي- پژوهشي (ISC) مشترك آقايان عباس محمودي و محمدرضا موقر قره باغ از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر با عنوان "تاثير نورد سرد و عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولادهاي ماراجينگ Fe-Ni-Mn-Mo-Ti-Cr" درفصلنامه علمي- پژوهشي مهندسي مواد مجلسي، شماره 17، تابستان 1390 به چاپ رسيد.

     

خروج