متن خبر

 
عقد قرارداد اجراي 3 طرح پژوهشي با اعضاي باشگاه واحد اهر

قرارداد اجراي 3 طرح پژوهشي با اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر منعقد گرديد. طرح پژوهشي آقاي جواد رضاپورفرد با عنوان "تاثير اسيد ساليسيليك بر روي فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز (PAL) در ميوه گوجه فرنگي تحت دماي سرمازدگي" ، طرح پژوهشي آقاي عباس محمودي با عنوان " توليد فولاد آستنيتي بسيار ريز دانه يا نانو ساختار با استفاده از روش ترمومكانيكي " و طرح پژوهشي خانم ربابه قليپور با عنوان " بررسي مخاطرات زمين محتمل براي منطقه اي به شعاع 10 كيلومتر در پيرامون شهر اهر "

     

خروج