متن خبر

 
نهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد از لينك و پوستر جشنواره كه در صفحه اصلي سايت باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني www.bpj.ir اطلاع رساني شده است، استفاده نماييد. آدرس سايت جشنواره : http://www.best-idea.ir/frmHandleError.aspx

     

خروج