متن خبر

 
محل برگزاري كلاس هاي روش تحقيق

به اطلاع مي رساند دوره آموزشي روش تحقيق باشگاه پژوهشگران جوان در كلاس 207 دانشكده داروسازي برگزار خواهد شد.

     

خروج