متن خبر

 
تشريح فعاليت هاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در سال 1390

عملكرد علمي و پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در سال 1390 تشريح گرديد. از جمله اين فعاليت ها مي توان به 17 مورد مقاله چاپ شده در مجلات آي اس آي، 3 مورد مقاله چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي آي اس سي ، 2 مورد مقاله چاپ شده در مجلات خارجي غير آي اس آي ، 2 مورد مقاله ارائه شده در همايش هاي خارجي، 38 مورد مقاله ارائه شده در همايش هاي داخلي، چاپ 2 جلد كتاب توسط اعضاي باشگاه، برگزاري دوره هاي آموزشي رباتيك و PLC پيشرفته، برگزاري كارگاه هاي آموزشي، اعطاي تخفيف شهريه و پرداخت بن كتاب به اعضا، كسب مدال طلاي مسابقات اختراعات و تكنولوژي جديد 2011 ژنو سوئيس، اخذ تائيديه علمي ثبت اختراع با عنوان "نفوذگر ضد آب كريستالي جهت نفوذ ناپذير كردن بتن" توسط عضو باشگاه اشاره نمود. همچنين 5 نفر از اعضاي باشگاه توانستند براساس فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود به عضويت استعدادهاي درخشان باشگاه (ادب) درآيند.

     

خروج