متن خبر

 
فراخوان چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي را در بخش هاي دانشجويي و آزاد برگزار خواهد كرد. مهلت ثبت نام الكترونيكي و ارسال طرح به دبيرخانه جشنواره تا پايان خرداد ماه 1391 مي باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اطلاع رساني جشنواره به نشاني http://khwarizmi.ir مراجعه نماييد.

     

خروج