متن خبر

 
دريافت هديه نقدي خريد كتاب

از اعضاي محترم باشگاه كه جهت دريافت هديه نقدي خريد كتاب ثبت نام نموده اند دعوت مي شود با در دست داشتن اصل فاكتور خريد به دفتر باشگاه مراجعه نمايند.

     

خروج