متن خبر

 
اولين دوره مسابقات داخلي سازه هاي ماكاروني باشگاه واحد رودسر و املش

اولين دوره مسابقات داخلي سازه هاي ماكاروني باشگاه پ‍ژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش با همكاري اداره پ‍ژوهش وفناوري اطلاعات واحد در تاريخ 91/07/11 برگزار خواهد شد.

     

خروج