متن خبر

 
ارائه مقاله توسط آقاي مصطفي قربان موحد از اعضاي باشگاه در چهارمين همايش ملي قرآن كريم سفينه النجاه عصر

در چهارمين همايش ملي قرآن كريم سفينه النجاه عصر كه در تاريخ 90/09/28 توسط دانشگاه شهيد مدني آذربايجان برگزار گرديد، آقاي مصطفي قربان موحد عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان واحد اهر مقاله اي را با عنوان "صرفه جويي و اصلاح الگوي مصرف از منظر اسلام و قرآن" ارائه نمودند.

     

خروج