متن خبر

 
اتمام طرح پژوهشي آقاي اروجعلي خرسندي

طرح پژوهشي آقاي اروجعلي خرسندي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر با عنوان" تاثیر اسید سالیسیلیک در کنترل سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی" با اعتبار 29350000 ريال خاتمه يافت.

     

خروج