متن خبر

 
چاپ 4 مقاله ISI توسط آقاي مرتضي سليماني اقدم

چاپ 4 مقاله ISI درسال 2012 توسط آقاي مرتضي سليماني اقدم از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر باعناوين ذيل: * The language of calcium in postharvest life of fruits, vegetables and flowers. Scientia Horticulturae 144, 102115. (Impact factor: 1.52) * Impact of postharvest brassinosteroids treatment on PAL activity in tomato fruit in response to chilling stress. Scientia Horticulturae 144, 116120. (Impact factor: 1.52) *Effect of postharvest salicylic acid treatment on reducing chilling injury in tomato fruit. Romanian Biotechnology Letters. 17, 7466-7473. ( Impact factor: 0.29) *Alleviation of postharvest chilling injury of tomato fruit by salicylic acid treatment. Journal of Food Science and Technology. 1-6. (Impact factor: 0.49)

     

خروج