متن خبر

 
محكوميت اقدام سخيف امريكائي ها

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر پخش فيلم موهن امريكائي - صهيونيستي و توهين آميز به ساحت مقدس پيامبر بزرگ و گرامي اسلام (ص) و اهانت سخيف امريكائي ها به آخرين رسول خدا و يك ميليارد و نيم مسلمان را محكوم مي نمايد.

     

خروج