متن خبر

 
برگزاري سمينار توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر با همكاري باشگاه پژوهشگران جوان واحد

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر با همكاري باشگاه پژوهشگران جوان واحد سمينار"بررسي جنبه هاي زمين شناختي و زلزله شناختي دو زمينلرزه پياپي اهر، هريس و ورزقان" را باحضور اساتيدي از سازمان زمين شناسي كشور و مركز لرزه نگاري شمالغرب كشور برگزار خواهد کرد. مكان برگزاری همایش: سالن آمفي تئاتر دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر. محل ثبت نام: انجمن علمي زمين شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر.

     

خروج