متن خبر

 
اطلاعیه برگزاری كارگاه هاي آموزشي ویژه ی اعضای باشگاه

ازكليه اعضاي محترم فعال و عادي باشگاه جهت ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي ذيل دعوت به عمل مي آيد: 1) كارگاه روش جستجو در اينترنت 2) كارگاه روش مقاله نويسي 3) كارگاه روش تحقيق * محل ثبت نام دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد - كتابخانه مركزي طبقه همكف اتاق 118

     

خروج