متن خبر

 
امتحان كارگاه آموزشي جستجو در اينترنت

به اطلاع اعضاي محترم شرکت کننده در كارگاه آموزشي "روش جستجو در اينترنت" مي رساند آزمون کتبی و عملی این کارگاه در تاريخ 91/09/28 راس ساعت 13 برگزار خواهد شد.

     

خروج