متن خبر

 
نحوه صحيح معرفي باشگاه در مقالات اعضا

براساس بخشنامه صادره از طرف ستاد مرکزی باشگاه، درمقالات ارائه شده توسط اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي مي بايست بطور صحيح و بدون هيچ تغيير شكلي بصورت هاي زير آورده شود. در مقالات انگليسي بصورت: Young Researchers and Elite Club,Ahar Branch,Islamic Azad University,Ahar,Iran در مقالات فارسي بصورت: دانشگاه آزاد اسلامي،واحد اهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اهر، ايران

     

خروج