متن خبر

 
تغيير مكان دفتر باشگاه

به اطلاع کلیه اعضای محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر می رساند که دفتر باشگاه به اتاق 301 کتابخانه مرکزی انتقال یافته است.

     

خروج