متن خبر

 
اطلاعيه

به اطلاع اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر که جزئ خانواده های محترم شاهد و ايثارگر هستند و همچنين اعضاي باشگاه كه از نعمت پدر محروم می باشند مي رساند جهت دریافت تسهيلات ويژه براي عضويت و امكانات پژوهشي به محل دفتر باشگاه واقع در اتاق 301 ساختمان كتابخانه مركزي مراجعه فرمايند.

     

خروج