متن خبر

 
اتمام طرح پژوهشي آقاي مرتضي سالك جلالي

طرح پژوهشي آقاي مرتضي سالك جلالي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر با عنوان "تكثير درون شيشه اي گياه دارويي و صنعتي گل محمدي با استفاده ازتكنيك كشت بافت" با اعتبار 29987840 ريال خاتمه يافت.

     

خروج