متن خبر

 
اتمام طرح پژوهشي آقاي مرتضي سليماني اقدم

طرح پژوهشي آقاي مرتضي سليماني اقدم از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر با عنوان "تاثير هورمون گياهي براسينواستروئيد در كاهش سرمازدگي ميوه گوجه فرنگي" با اعتبار 26662500 ريال خاتمه يافت.

     

خروج