متن خبر

 
فعاليت هاي علمي پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر در سال 1391

فعاليت هاي علمي و پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در سال 1391 تشريح گرديد. اين فعاليت ها شامل چاپ20 مقاله در مجلات معتبر ISI و علمي پژوهشي، 4 مقاله ارائه شده در همايش هاي ملي، 3 طرح پژوهشي خاتمه يافته، برگزاري كارگاه هاي آموزشي، اعطاي تخفيف شهريه و پرداخت بن كتاب به اعضا، مي باشد. همچنين 8 نفر از اعضاي باشگاه توانستند براساس فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود به عضويت استعدادهاي درخشان باشگاه درآيند.

     

خروج