متن خبر

 
اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال 1391 معرفی شدند.

براساس اعلام ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و با توجه به فعالیت های علمی و پژوهشی اعضا، آقایان عباس محمودی، مرتضی سلیمانی اقدم و اکبر حیدرزاده به عنوان اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال 1391 انتخاب و معرفی شدند.

     

خروج