متن خبر

 
اعلام فهرست نشریات بی اعتبار

به اطلاع می رساند فهرست نشریات غیر معتبر و فاقد اعتبار علمی در سایت دفتر گسترش علم دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://sp.rvp.iau.ir موجود می باشد.

     

خروج