متن خبر

 
عضویت سرکار خانم دکتر غربانی در استعدادهای درخشان باشگاه

براساس فعالیت های علمی پژوهشی سرکار خانم دکتر غربانی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، ایشان به عنوان نهمین عضو استعدادهای درخشان باشگاه (ادب) در واحد اهر انتخاب و معرفی گردیدند. نامبرده دارای بیش از 20 مقاله چاپ شده در مجلات معتبر، ارائه مقالات متعدد در همایش ها، تالیف 1 جلد کتاب و اجرای طرح پژوهشی می باشند.

     

خروج