متن خبر

 
فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر در سه ماهه اول سال 1392

فعالیت های علمی و پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سه ماهه اول سال 1392 تشریح شد. این فعالیت ها شامل چاپ 5 مقاله در مجلات معتبر ISI توسط آقایان صابر سلطانی، مرتضی سلیمانی اقدم و خانم ها نگین پویان فر و پریسا لطفی، چاپ 2 مقاله در مجلات خارجی معتبر توسط آقای مهرداد پاشازاده، برگزاری اجلاس روسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان منطقه 13 دانشگاه آزاد در واحد اهر، عضویت سرکار خانم دکتر غربانی در استعدادهای درخشان باشگاه، پرداخت هدیه نقدی خرید کتاب به اعضا، تسویه نهایی 2 طرح پژوهشی توسط آقایان بهزاد اردوبادی و مرتضی سلیمانی اقدم و تشویق اعضای برتر باشگاه در سال 1391 می باشند.

     

خروج