متن خبر

 
فراخوان انتخاب اعضاي برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

به اطلاع آن دسته از اعضاي فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر كه در بازه زماني اول مهرماه 1391 لغایت پايان شهريور ماه 1392 فعاليت‌هاي علمی و پژوهشي قابل توجهي به نام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر داشته‌اند مي رساند جهت شركت در فرآيند انتخاب اعضاي برتر باشگاه، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 92/07/20 كليه مدارك مربوط به آثار علمي و پژوهشي خود را به دفتر باشگاه ارائه نمايند. دفتر باشگاه: ساختمان كتابخانه مركزي، طبقه سوم، اتاق 301

     

خروج