متن خبر

 
تغییر آیین نامه عضویت و افزایش سن متقاضیان

آیین نامه عضویت عادی و استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (ادب) تغییر یافت. بر این اساس سن متقاضیان عضویت تا 40 سالگی افزایش یافته است. همچنین متقاضیات عضویت بایستی علاوه بر شرط معدل، دارای آثار پژوهشی همانند چاپ مقاله در مجلات، ارائه مقاله در همایش ها، تالیف و یا ترجمه کتاب، کسب مقام در مسابقات معتبر داخلی و خارجی و ... نیز باشند. جهت دریافت آیین نامه جدید عضویت، به بخش "آیین نامه و فرم ها" ی همین سایت یا به سایت باشگاه به نشانی www.bpj.ir مراجعه فرمایید.

     

خروج