متن خبر

 
تغییر در فرم درخواست تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات

به اطلاع کلیه اعضای محترم باشگاه که مقالات خود را بنام باشگاه واحد اهر در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانیده و تقاضای درخواست تشویقی دارند می رساند که فرم تغییر یافته درخواست تشویقی مقاله را می توانند از سایت معاونت پژوهش و فناوری واحد و از قسمت "فرم های پژوهشی" دریافت دارند.

     

خروج