متن خبر

 
برگزاري انتخابات نمايندگان اعضا باشگاه

جلسه ماهانه باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخه 9/8/88 در محل سالن آمفي تئاتر دانشكده فني دانشگاه برگزار خواهد شد. در اين جلسه همچنين انتخابات نمايندگان اعضا نيز برگزار خواهد شد. حضور كليه اعضا محترم در اين جلسه الزامي مي باشد.

     

خروج