متن خبر

 
چهارمین جشنواره ملی مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی

چهارمین جشنواره ملی مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی، با هدف حمایت از مخترعین و زمینه سازی به منظور تجاری سازی اختراعات با حضور بیش از 300 مخترع در شهر شیراز برگزار می گردد. این جشنواره تحت نظارت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و با حمایت های اجرایی و علمی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و دفتر گسترش تولید علم و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد. براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به آدرس http://www.4inventionfest.ir/fa مراجعه نماييد.

     

خروج