متن خبر

 
معرفی اعضای برتر سال 1392 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر

براساس اعلام ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و بر پایه فعالیت های علمی و پژوهشی یکساله اعضای باشگاه واحد اهر، آقای مرتضی سلیمانی اقدم و خانم نگین پویان فر به عنوان اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر در سال 1392 انتخاب و معرفی شدند.

     

خروج