متن خبر

 
انتخاب آقای مرتضی سلیمانی اقدم به عنوان نفر برتر استان آذربایجان شرقی در سال 1392

براساس اعلام ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، آقای مرتضی سلیمانی اقدم، عضو فعال باشگاه واحد اهر به عنوان نفر برتر در بین باشگاه های استان آذربایجان شرقی در سال 1392 انتخاب گردیدند.

     

خروج