متن خبر

 
دریافت بن نقدی خرید کتاب اعضا

به اطلاع اعضاي محترم متقاضی دریافت هدیه نقدی خرید کتاب سال 93 که درخواست خود را از طریق سیستم داده اند می رساند جهت دریافت بن کتاب خود با در دست داشتن فاکتور خرید کتاب به دفتر باشگاه مراجعه فرمایند.

     

خروج