متن خبر

 
اطلاعیه دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه "روش جستجو در اینترنت"

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی "روش جستجو در اینترنت" می رساند جهت دریافت گواهینامه شرکت در این کارگاه به دفتر باشگاه مراجعه فرمایند.

     

خروج